Hàng trăm nghìn tập truyện hay mỗi ngày. Được cập nhật liên tục. Nội dung đa dạng, phong phú nhất. Truyện tranh miễn phí không quảng cáo. Tất cả đang chờ bạn khám phá.

Trang chủ Naruto One Piece Conan Bleach

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc

Nguồn: Greeeevn, Comicvn.net/ moiban.com

Nhóm dịch:

Trạng thái: Đã hoàn thành

Tác giả: Matsuda Ryuchi; Fujiwara Yoshihide

Thể loại: Action | Adventure | Historical | Martial Arts | Seinen | Shounen |

Lượt xem: 16201

Ngày đăng: 09-08-2013

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc , Chap mới nhất.

Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.

Tuyển tập truyện tranh hay nhất. Chỉ có tại website moiban.com

 

Các chương truyện

STT Tên chap Ngày đăng
1 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 9 18.10.14
2 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 8 18.10.14
3 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 7 18.10.14
4 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 6 18.10.14
5 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 5 18.10.14
6 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 4 18.10.14
7 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 3 18.10.14
8 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 2 18.10.14
9 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 1 18.10.14
10 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 193 end 09.08.13
11 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 192 09.08.13
12 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 191 09.08.13
13 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 190 09.08.13
14 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 189 09.08.13
15 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 188 09.08.13
16 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 187 09.08.13
17 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 186 09.08.13
18 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 185 09.08.13
19 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 184 09.08.13
20 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 183 09.08.13
21 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 182 09.08.13
22 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 181 09.08.13
23 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 180 09.08.13
24 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 179 09.08.13
25 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 178 09.08.13
26 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 177 09.08.13
27 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 176 09.08.13
28 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 175 09.08.13
29 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 174 09.08.13
30 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 173 09.08.13
31 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 172 09.08.13
32 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 171 09.08.13
33 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 170 09.08.13
34 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 169 09.08.13
35 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 168 09.08.13
36 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 167 09.08.13
37 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 166 09.08.13
38 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 165 09.08.13
39 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 164 09.08.13
40 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 163 09.08.13
41 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 162 09.08.13
42 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 161 09.08.13
43 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 160 09.08.13
44 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 159 09.08.13
45 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 158 09.08.13
46 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 157 09.08.13
47 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 156 09.08.13
48 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 155 09.08.13
49 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 154 09.08.13
50 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 153 09.08.13
51 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 152 09.08.13
52 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 151 09.08.13
53 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 150 09.08.13
54 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 149 09.08.13
55 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 148 09.08.13
56 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 147 09.08.13
57 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 146 09.08.13
58 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 145 09.08.13
59 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 144 09.08.13
60 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 143 09.08.13
61 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 142 09.08.13
62 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 141 09.08.13
63 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 140 09.08.13
64 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 139 09.08.13
65 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 138 09.08.13
66 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 137 09.08.13
67 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 136 09.08.13
68 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 135 09.08.13
69 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 134 09.08.13
70 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 133 09.08.13
71 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 132 09.08.13
72 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 131 09.08.13
73 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 130 09.08.13
74 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 129 09.08.13
75 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 128 09.08.13
76 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 127 09.08.13
77 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 126 09.08.13
78 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 125 09.08.13
79 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 124 09.08.13
80 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 123 09.08.13
81 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 122 09.08.13
82 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 121 09.08.13
83 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 120 09.08.13
84 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 119 09.08.13
85 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 118 09.08.13
86 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 117 09.08.13
87 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 116 09.08.13
88 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 115 09.08.13
89 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 114 09.08.13
90 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 113 09.08.13
91 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 112 09.08.13
92 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 111 09.08.13
93 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 110 09.08.13
94 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 109 09.08.13
95 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 108 09.08.13
96 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 107 09.08.13
97 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 106 09.08.13
98 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 105 09.08.13
99 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 104 09.08.13
100 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 103 09.08.13
101 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 102 09.08.13
102 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 101 09.08.13
103 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 100 09.08.13
104 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 99 09.08.13
105 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 98 09.08.13
106 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 97 09.08.13
107 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 96 09.08.13
108 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 95 09.08.13
109 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 94 09.08.13
110 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 93 09.08.13
111 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 92 09.08.13
112 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 91 09.08.13
113 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 90 09.08.13
114 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 89 09.08.13
115 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 88 09.08.13
116 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 87 09.08.13
117 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 86 09.08.13
118 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 85 09.08.13
119 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 84 09.08.13
120 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 83 09.08.13
121 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 82 09.08.13
122 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 81 09.08.13
123 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 80 09.08.13
124 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 79 09.08.13
125 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 78 09.08.13
126 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 77 09.08.13
127 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 76 09.08.13
128 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 75 09.08.13
129 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 74 09.08.13
130 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 73 09.08.13
131 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 72 09.08.13
132 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 71 09.08.13
133 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 70 09.08.13
134 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 69 09.08.13
135 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 68 09.08.13
136 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 67 09.08.13
137 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 66 09.08.13
138 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 65 09.08.13
139 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 64 09.08.13
140 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 63 09.08.13
141 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 62 09.08.13
142 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 61 09.08.13
143 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 60 09.08.13
144 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 59 09.08.13
145 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 58 09.08.13
146 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 57 09.08.13
147 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 56 09.08.13
148 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 55 09.08.13
149 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 54 09.08.13
150 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 53 09.08.13
151 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 52 09.08.13
152 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 51 09.08.13
153 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 50 09.08.13
154 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 49 09.08.13
155 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 48 09.08.13
156 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 47 09.08.13
157 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 46 09.08.13
158 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 45 09.08.13
159 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 44 09.08.13
160 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 43 09.08.13
161 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 42 09.08.13
162 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 41 09.08.13
163 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 40 09.08.13
164 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 39 09.08.13
165 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 38 09.08.13
166 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 37 09.08.13
167 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 36 09.08.13
168 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 35 09.08.13
169 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 34 09.08.13
170 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 33 09.08.13
171 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 32 09.08.13
172 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 31 09.08.13
173 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 30 09.08.13
174 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 29 09.08.13
175 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 28 09.08.13
176 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 27 09.08.13
177 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 26 09.08.13
178 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 25 09.08.13
179 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 24 09.08.13
180 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 23 09.08.13
181 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 22 09.08.13
182 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 21 09.08.13
183 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 20 09.08.13
184 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 19 09.08.13
185 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 18 09.08.13
186 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 17 09.08.13
187 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 16 09.08.13
188 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 15 09.08.13
189 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 14 09.08.13
190 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 13 09.08.13
191 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 12 09.08.13
192 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 11 09.08.13
193 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 10 09.08.13
194 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 9 09.08.13
195 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 8 09.08.13
196 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 7 09.08.13
197 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 6 09.08.13
198 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 5 09.08.13
199 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 4 09.08.13
200 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 3 09.08.13
201 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 2 09.08.13
202 Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 1 09.08.13
Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc
8/10 16201 bài đánh giá
comments powered by Disqus